Үндэһэн түсэл «Соёл» хүдөө нютагта

Һаяхан, ноябриин 27-до гараһан «Мүнгэ сэргэ» дамжуулгада Хурамхаанай аймагай Арзгун нютагай ажабайдалһаа зураглал харагшадай һонирхол татаба.
Мүнгэн сэргэ, Ариг Ус
166

Читайте также