Чимит Ринчиновай зохёохы зам тухай

БуряадФМ радиогой «Үлзы утаһан.Соёл уралиг» дамжуулгада мэдээжэ зүжэгшэн тухай хөөрэбэ
Буряад ФМ
305

Хори нютагай эрхим хүбүүдэй нэгэн болохо, абьяас бэлигтэй зүжэгшэн, 30 жэлэй туршада үндэһэн Буряад театрай тайзан дээрэ олон зүжэгүүдтэ наадаһан Чимит Ринчиновай зохёохы зам тухай. Буряад Уласай габьяата зүжэгшэд Елена Галсановна Дамбаева, Дабацу Ринчиндоржиевна Юндунова, Доржо Норбосампилович Сультимов, Олег Дамдинович Бабуев гэгшэд хабаадаха. Буряадай телевиденидэ сугтаа ажаллаһан Жанна Чимитовна Дымчикова болон Булам нютагайнь балшар наһанайнь нүхэд Баяр Дондокович Дамбаев болон Будаева Цыпилма Александровна хоёр анда нүхэр тухайгаа хөөрэбэ

Читайте также