«Үльгэр» театрай захирал Баирма Дашидоржиева

БуряадФМ радиогой «Үлзы утаһан. Соёл уралиг» гэһэн дамжуулгада хүүхэлдэйн театрай захирал ажабайдал, гол зорилго тухайгаа хөөрэбэ.
323

Читайте также