Майдари Жапхандаевай түрэһөөр 75 жэлэй ойдо

БуряадФМ радиогой «Буряадай соло. Аша үрэтэй ажал бүтээһэн габьяатай хүн» дамжуулгада Ородой Холбоото Уласай арадай артист Майдари Хайдапович Жапхандаев тухай хөөрэлдөө эмхигдэбэ.
313

Дамжуулгын айлшад - Валентина Бабуева, Ородой Холбоото Уласай соёлой габьата хүдэлмэрилэгшэ, культурологиин эрдэмэй кандидат, Буряад театрай музей даагша; Михаил Ёлбонов, Ородой Холбоото Уласай арадай артист; Лариса Егорова, Ородой Холбоото Уласай арадай артист; Дарима Сангажапова, Ородой Холбоото Уласай   габьата артист; Буряадай М.Жапхандаевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй циркын уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай искусствын габьяата ажаябуулагша Туяна Догданова; Буянто Цыренов, Буряад Уласай арадай артист; Марат Дашемпилов, Дю Солей циркын артист; Людмила Дагбаева - Алхана нютагай музей даагша. Гар утаһаар холбоо.

Читайте также