Захааминай Тогмитовтан - эрхим гэр бүлэ

Уласай арадай уран бэлигэй түбэй эмхидхэhэн «Эрхим гэр бүлэ - 2021» гэhэн урилдаанда түрүү hуури эзэлһэн Захааминай аймагай Хуртагын Тогмитовтанай гэр бүлэтэй (Эрдэни Ринчинович, Долгорма Цыденжаповна, Бимба, Санжидма, Гэндэн) харилсаа.
Буряад ФМ
597

Читайте также