«Небесная Дева лебедь» номой автор Иосиф Тугутовай ойн баярта

Алексей Иосифович Тугутов, Оксана Валерьевна Мохосоева, Атутова Алина Тимофеевна уран зохеолшые дурсана.
Буряад ФМ
219

Эрхим хүбүүд басагадаар суурхаһан эхирид- булагад угсаатамнай Эхэ Буряадтаа хүндэтэй. Нютагай мэдээжэ эрдэмтэн, түүхын эрдэмэй доктор, "Небесная Дева лебедь" номой автор, уран зохёолшо Иосиф Еремеевич Тугутовай 110 жэлэй ойдо зорюулһан зугаада - Алексей Иосифович Тугутов, хүбүүниинь, искусствоведениин кандидат, доцент, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэришэн, эсэгэ тухайгаа зугаална. Алайрай аймагай нютаг ороной түүхын музейн захирал Оксана Валерьевна Мохосоева, Алайрай аймагай Бахтайн һургуулиин багша Атутова Алина Тимофеевна Тугутов И.Е. дурасхаалта үйлэ хэмжээнүүд тухай зугаална.

Читайте также