«Үльгэр» хүүхэлдэйн театрай найруулагшын шэнэ түсэл

Cоёл урлалай габьяата ажал ябуулагша, «Үльгэр» гэжэ хүүхэлдэйн театрай уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ, найруулагша Эрдэни Жалцанов "Бадма Чагдар хоёр" мультфильм зохёохо бодолоороо, "Буряад ФМ" радиодо гаража байһан шэнэ проект тухайгаа, мүн лэ удаадахи түсэбүүдээрээ хубаалдаба. 
Буряад ТВ
142

Читайте также