Студия ВСГАКИ. 20 жэл

Буряадай академическэ театрай зүжэгшэдэй бүлэг Зүүн-Сибириин соёлой дээдэ һургуули дүүргэжэ гараһаар тэбхэр 20 жэл гүйсэбэ.
Буряад ТВ
401

Читайте также