Буряад ороной түлөөлэгшэ «Хойто зүгэй гоохон» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

Хойто зүгэй үсөөн тоото арадуудай можо нютагууд хоорондын фестивалиин хэмжээндэ дангина басагадай мүрысөөн болоо
Буряад Үнэн
131

Томскын можын дэбисхэр дээрэ байдаг Оськино нуурай эрьедэ тус наадан үнгэрөө. Буряадай Ахын аймагһаа гарбалтай, эвенк үндэһэтэнэй «Гулувун» ансамблиин гэшүүн Алима Готовын дангина басагадай мүрысөөнэй гол шанда хүртөө.

Түрүүшын шатада өөрыгөө танилсуулхадаа, Алима Буряад орон тухайгаа хөөрэхэһөө гадна, нэрынгээ удха шанар тайлбарилаа, өөрынгөө бэшэһэн шүлэг уншаа, мүн эвенк хэлэ хэр зэргэ мэдэдэг байһанаа харуулаа. Хоёрдохи шатада үндэһэтэнэйнгөө хүгжэмэй зэмсэг болохо хомусай гайхамшаг аялга доро эвенк арадай хатар гүйсэдхөө. «Арун» гэһэн эвенк соёлой түбэй дэргэдэхи «Гулувун» ансамблиин залуу уран бүтээлшэд Алима басагые дэмжэлсээ гэжэ тэмдэглэлтэй.

Мүрысөөнэй дүнгөөр Алима «Хойто зүгэй гоохон – 2022» (Краса Севера) гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, үйһэн титим зүүхэһээ гадна, 5 мянган түхэригөөр урмашуулагдаа. Хажуугаарнь Алима «Харагшадай һайшаалда хүртэһэнэй түлөө шан» абаа.   

Читайте также