Ёһото. Амгалан Ринчинэ

Үхэрэй дотороор бүтээгдэһэн зурагууд, өөрыгөө бэдэрэлгэ болон оршон үеын урлал тухай уран зурааша Амгалан Ринчинэтэй.
Буряад ТВ
102

Читайте также