Нюур нюураараа. Цынге Ломбоев, Ада Ошорова

Буряадаймнай мэдээжэ зүжэг найруулагша Олег Юмовэй "Ой. Түгэсхэл" гэжэ нэрэтэй зүжэг тухай мэдээжэ артистнар хөөрэжэ үгэбэ
Буряад ТВ
289

Читайте также