Уран зохёолшодой ойн баярта: Дашарабдан Батожабай

Батожабай хэниие харахадаа малгайгаа абадаггүй байгааб? "Дашарабдан Батожабай. 100 жэл"
Буряад ТВ
715

Мүнгэндэ, зохёолой түлөө түлбэридэ ямараа хандадаг байгааб? Ямар эсэгэ, наһанай нүхэр байгааб? Мэдээжэ уран зохёолшо, драматург, Эсэгын дайнай ветеран Дашарабдан Одбоевич Батожабайн ажабайдал, зохёохы ажал болон хубиин хэрэгүүд тухай Баярма Раднаевагай фильм соо. 

Смотрите также