Ёһото. Бато-Мунко Чимитов

Бато-Мунко Чимитов хадаа гансашье Буряад орондоо бэшэ, мүн Орос гүрэн  дотор мэдээжэ буряадай арадай уран зурааша,  яһаар урладаг дархан юм.  Ээлжээтэ дамжуулгадаа бидэ уран дарханай таһаг айлшаар ошообди.
Буряад ТВ
96

Читайте также