Все новости

 • БУРЯАД ТЕАТР АГА, ШЭТЭЭР НҮҮДЭЛ ТОГЛОЛТОНУУДТАА

  БУРЯАД ТЕАТР АГА, ШЭТЭЭР НҮҮДЭЛ ТОГЛОЛТОНУУДТАА

  Апрелиин 21-дэ Буряадай Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театр жэл бүри заншалта болоһон нүүдэл тоглолтонуудаа Үбэр-Байгалай хизаарта захалба.

  26 Апреля 2017760

 • «ЭХЭ ХЭЛЭН…» АРБАН ДОЛООДОХИ УУЛЗАЛГА

  «ЭХЭ ХЭЛЭН…» АРБАН ДОЛООДОХИ УУЛЗАЛГА

  «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр-Байгалай хизаарай һургуулинууд хоорондын мүрысөөн Ивалгын дасанда энэ һарын...

  25 Апреля 2017800

 • АХЫН АРАДАЙ ТЕАТР ОРОД ГҮРЭНДЭ ТҮРҮҮЛЭЭ

  АХЫН АРАДАЙ ТЕАТР ОРОД ГҮРЭНДЭ ТҮРҮҮЛЭЭ

  Челябинск хотодо үнгэрһэн Бүхэроссиин арадай театрнуудай фестивальда Буряад Уласай Ахын аймагай Өөрлигэй арадай театр лауреадай үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

  25 Апреля 2017820

 • «ХҮХЮУ БУРЯАД»

  «ХҮХЮУ БУРЯАД»

  Апрель һарын 20, 21-нэй үдэрнүүдтэ «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй түлэб дүүргэлтэ болгон...

  24 Апреля 20171330

 • «АМИН ҺҮЛДЭМНИ ХАТАР СОО…»

  «АМИН ҺҮЛДЭМНИ ХАТАР СОО…»

  Дүрбэдүгээр һарын 26-най 18 сагта Буряадай АССР-эй арадай артист Олег болон Людмила Сультимовтаниие дурсалгын үдэшэ Буряадай хүгжэм дуунай байшанда (филармони) тоглолтын...

  17 Апреля 20172020

 • «ДУУЛАН ЯБАХАА ЭНДЭ ТҮРӨӨ ҺЭМ…»

  «ДУУЛАН ЯБАХАА ЭНДЭ ТҮРӨӨ ҺЭМ…»

  Мэдээжэ уран шүлэгшэ, олон дуунуудай үгэнүүдэй автор Даша Дамбаевай
  бэшэһэн «Дуулан ябахаа эндэ түрөө һэм, Дуушан хэзээш байхалби…» гэһэн бүгэдэндэ...

  11 Апреля 20172580

 • «АЛТАН АБДАРҺАА» АБТАҺАН ДУУНУУД ЗЭДЭЛХЭНЬ

  «АЛТАН АБДАРҺАА» АБТАҺАН ДУУНУУД ЗЭДЭЛХЭНЬ

  Апрелиин 19-дэ Буряад Уласай Арадай урлалай түб (РЦНТ) «Арадай абдарһаа абтаһан дуунууд» гэһэн концерт Буряадай Гүрэнэй филармонидо харуулха гэжэ бэлэдхэлэй ажал ...

  7 Апреля 20173220

Все новости

Сегодня 27 апреля

Все публикации

Информация

Конкурсы и фестивали

Объявления

Не пропустите!