Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Все новости

 • МАРТАГДАШАГҮЙ САГ, ҮДЭРНҮҮД…

  МАРТАГДАШАГҮЙ САГ, ҮДЭРНҮҮД…

  Буряадай Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театр байгша ондо анхан байгуулагдаһаар 85 жэлэйнгээ ойе тэмдэглээ бэлэй. Энэ ушараар театрай үндэһэ табилсагшадай нэгэн тухай х}...

  13 Ноября 20172300

 • БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭРӨӨР!

  БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭРӨӨР!

  Буряад хэлэнэй үдэрөөр амаршалнаб!

  27 Октября 20173970

 • БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭР ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?

  БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭР ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?

  Энэ үдэрые яажа үнгэргэхэ тухай зүблөөндэ Буряад Уласай Соёлой яаман хабаадаба.

  19 Октября 20175020

 • «ЭДИР БУДАМШУУ». АРБАН ГУРБАДАХИ НААДАН

  «ЭДИР БУДАМШУУ». АРБАН ГУРБАДАХИ НААДАН

  Буряад театрта уласхоорондын хэмжээнэй «Эдир Будамшуу» гэhэн ээлжээтэ харалга үнгэргэгдэбэ. Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Михаил Елбоновой үүсхэн байгуулһан энэ мw...

  13 Октября 20176090

 • «ТЭРЭ ХАБАРАЙ УРГЫНУУД»

  «ТЭРЭ ХАБАРАЙ УРГЫНУУД»

  Буряад Улас дотороо мэдээжэ хүгжэм зохёогшо Владилен Пантаевай түрэһөөр 75 наһанай ойдо.

  9 Октября 20177620

 • ҮНДЭР, ХААН УХААНТАЙ УРАН ШҮЛЭГШЫН ОЙН БАЯР

  ҮНДЭР, ХААН УХААНТАЙ УРАН ШҮЛЭГШЫН ОЙН БАЯР

  Уран шүлэгшэ Матвей Рабданович Чойбонов Сэлэнгын аймагта 1947 оной арбан һарын 2-то түрэһэн, Зэдын аймагай Инзагата нютагта эрэ болон тэнжэһэн юм.

  2 Октября 20178650

 • ЕХЭЛ ЯАРАЛТАЙ ҮНГЭРҺЭН НАҺАН

  ЕХЭЛ ЯАРАЛТАЙ ҮНГЭРҺЭН НАҺАН

  Болот Бороев ехэл яаралтай, энэ наһан соогоо бүхы юумэ үрдихэ гэhэн эрмэлзэлтэй ябаа байна гэхээр. Ирагуу һайхан хоолойнь тэрэниие ажабайдалай юрьеэнһээ ходолжо, үн...

  25 Сентября 20174800

Все новости

Сегодня 18 ноября

 • Интервью с дирижером Виталием Шевелевым

  интервью

  Интервью с дирижером Виталием Шевелевым

  Виталий Шевелев, выпускник Санкт-Петербургской консерватории и лауреат IV Международного конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров им. И.А.Мусина, а с августа — приглашенный дирижер Бурятского театра оперы и балета. >>>

  129 0

 • Лариса Егорова. 50 лет на сцене!

  темы

  Лариса Егорова. 50 лет на сцене!

  Почти на каждой странице истории бурятского театра,  начиная с 1967  года по сей день,  в течение 50 лет,  встречается  имя Егоровой Ларисы Ильиничны.>>>

  250 0

 • Полвека на страже вековых традиций

  юбилеи

  Полвека на страже вековых традиций

  В этом году заслуженный коллектив народного творчества России Забайкальского народного семейского хора «Истоки» отмечает полувековой юбилей.>>>

  243 0

 • Гайхамшагта поэт, оршуулагша, сурбалжалагша

  лица

  Гайхамшагта поэт, оршуулагша, сурбалжалагша

  Цырендулма басагахан сэнхир сэгээн 33 нуурнуудай орон гэжэ алдаршаһан Яруунын аймагай түб Нарһата нютагта 1932 оной хара уһан Бишэн жэлэй үбэлэй эхин үүри һарын 21-дэ алтан дэлхэйдэ түрэһэн юм.>>>

  390 0

Все публикации

Информация

Конкурсы и фестивали

Объявления

Не пропустите!