Все новости

 • "ХУУРАЙ НААДАН" ДАХИН ЗЭДЭЛЭЭ

  "ХУУРАЙ НААДАН" ДАХИН ЗЭДЭЛЭЭ

  Хэзээ нэгэтэ мартагдаад, үгы боложо байhан шахуу хүгжэмэй зэмсэгүүдые дэлгэрүүлхэ зорилго¬тойгоор “Хуурай наадан” эмхидхэг¬дэдэг болонхой.

  22 Февраля 20171520

 • САНАГАДА БОЛОҺОН НАЙР

  САНАГАДА БОЛОҺОН НАЙР

  Буурал хангай Захааминай сэлгеэ ехэ Санагада буряад заншалта наадануудай  найр олоной хабаадалгатайгаар, үргэн дэлисэтэйгээр үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдөө.

  22 Февраля 20171650

 • «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ГЭҺЭН ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРҺЭН XVI УРИЛДААНАЙ ДҮНГҮҮД

  «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» ГЭҺЭН ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРҺЭН XVI УРИЛДААНАЙ ДҮНГҮҮД

  Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг буряад хэлэнэй  заншалта мүрысөөнүүдэй ээлжээтэ наадан 2017 оной хоёр һарын 17-до үнгэрбэ.

  20 Февраля 20173440

 • ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ДОЛГИН ДЭЭГҮҮР

  ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ДОЛГИН ДЭЭГҮҮР

  Зүблэлэтэ Оросой арадай зүжэгшэн Чимита Григорьевна Шанюшкина энэ һарын 27-до 90 наһатай болохо байгаа…

  16 Февраля 20173860

 • «НАРАН ХААНА ХОНОДОГ БЭ?»

  «НАРАН ХААНА ХОНОДОГ БЭ?»

  Буряадай олониитын түлөөлэгшэд, уран зохёолшод, Буряадай телевидениин аха наһатан Буряад Уласай Үндэһэн номой санда хоёр һарын 10-да сугларжа, номой сангай мэргэжэлтэдэй...

  13 Февраля 20173120

 • БУРЯАДАЙ СОЁЛОЙ САЙД ЭРДЭМТЭДЫЕ АМАРШАЛБА

  БУРЯАДАЙ СОЁЛОЙ САЙД ЭРДЭМТЭДЫЕ АМАРШАЛБА

  Оросой Холбооной эрдэмэй үдэр гэжэ мэргэжэлтэ һайндэрөө заншалта ёһоороо энэ һарын 8-да тэмдэглэдэг Буряадайнгаа эрдэмтэдтэ Буряад Уласай Соёлой сайд амаршалгын ...

  8 Февраля 20173160

 • ҺАЙХАН СЭДЬХЭЛҺЭЭ – ҺАЙХАН ДУУНУУД

  ҺАЙХАН СЭДЬХЭЛҺЭЭ – ҺАЙХАН ДУУНУУД

  Дуулангүйгөөр аргамгүй,
  Дуулахаа түрэһэн заяатайб.
  Дуулаагүйдэм наһамни –
  Дунгяа сэмүүн үдэрнүүд  лэ.

  Д. Дам6аев....

  1 Февраля 20174260

Все новости

Сегодня 25 февраля

Все публикации

Информация

Конкурсы и фестивали

Объявления

Не пропустите!

Фоторепортаж с поэтического спектакля "Намжил Нимбуев.Стихи"

В поэтическом спектакле приняли участие актеры сразу пяти театров города.