Түрэһэн минии тоонто Үлзытэһээмни гарбалтай Буряад Уласай арадай артист түрүүшынхиеэ тодорон гараба гэжэ дуулаад, айхабтараар баясааб.
«Батожабай идет по Улан-Удэ…». Проникновенное стихотворение под таким названием написал известный кинорежиссер Барас Халзанов.
Показать еще